Palvelut

KELA:n järjestämä ja rahoittama vaikeavammaisten avofysioterapia sekä allasterapia

Kela järjestää vaikeavammaisten työ- ja toimintakyvyn turvaamiseksi ja parantamiseksi vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, joka perustuu kuntoutussuunnitelmaan. Kela kilpailuttaa kuntoutuksen palveluntuottajat määräajoin, ja minut on hyväksytty palveluntuottajaksi 1.11.2018–31.12.2019, sekä mahdollisille optiovuosille 2020, 2021 ja 2022. Toteutan terapiaa Kelan edellyttämän ICF-viitekehyksen mukaisesti mm. Bobath-lähestymistapaa noudattaen. Terapia suunnitellaan ja tavoitteet laaditaan aina yhteistyössä kuntoutujan ja tarvittaessa omaisen kanssa.

www.kela.fi

Aikuisneurologinen fysioterapia

Aikuisneurologisessa fysioterapiassa kuntoutetaan neurologisten sairauksien ja vammojen aiheuttamia ongelmia. Aikuisilla yleisimmät neurologiset sairaudet ovat mm. aivoverenvuodon sekä aivoinfarktin jälkitilat, selkäydinvammat, MS-tauti, Parkinssonin tauti, ALS ja muut lihassairaudet.Neurologisen fysioterapian tavoitteena on harjoittaa kuntoutujan liikunta- ja toimintakykyä sekä tukea kuntoutujan selviytymistä päivittäisissä toiminnoissa ja arjessa mahdollisimman omatoimisesti. Tavoitteet laaditaan sairauden tai vamman luonteen mukaan joko liikunta- ja toimintakykyä parantavaksi, ylläpitäväksi tai niiden heikkenemistä hidastavaksi.

Tuki- ja liikuntaelin fysioterapia

TULE-fysioterapia on selkä- ja niskavaivoihin sekä raajojen nivelten ja lihasten oireiluun liittyvää fysioterapiaa. Hoito perustuu tarkkaan alkututkimukseen ja pitää sisällään niin kivun hoidot kuin liikkuvuus- ja lihasvoimaharjoittelun kotiohjeineen. Vammoista ja leikkauksista toipuminen vaatii usein myös kuntoutusta fysioterapeutin ohjauksessa.

Ikääntyneiden fysioterapia

Ikääntyneiden fysioterapiassa tavoitteena on harjoittaa kuntoutujan toiminta- ja liikuntakykyä sekä tukea kuntoutujan omatoimisuutta ja selviytymistä kotona. Fysioterapia sisältää tarpeen mukaan kipuhoitoja, liikkuvuus- ja lihasvoimaharjoittelua sekä tasapaino- ja kävelyharjoittelua. Tarvittaessa kuntoutujalle voidaan tehdä tasapaino- ja lihasvoimamittaukset. Terapia voidaan toteuttaa terapiatiloissa, kuntoutujan kotona tai esim. palvelutalossa.

Allasterapia

Allasterapiassa käytetään hyväksi veden vastusta ja kehoa kannattelevia ominaisuuksia. Vesi on turvallinen kuntoutusympäristö, joka rentouttaa, mahdollistaa liikkeiden suorittamisen niveliä kuormittamatta sekä harjoittelun heikoillakin lihasvoimilla. Allasterapian toteutuspaikka on Uintikeskus VesiVeijari.